úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt stanovy vybrat sezónu:  

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Valašské hokejové ligy (VHL) 2018 - 2022

Platná od 1.9.2018 

1) VALAŠSKÁ HOKEJOVÁ LIGA (VHL)

 • VHL je klubová, uzavřená hokejová soutěž
 • VHL je bezkontaktní hra, obdoba ženského a veteránského hokeje dle pravidla č.169 ČSLH NEDOVOLENÝ ZÁSAH TĚLEM
 • VHL používá přiměřeně pravidla LH a řády ČSLH (www.ceskyhokej.org), domácí ustanovení a pravidla VHL jsou nadřazena těmto pravidlům a řádům
 • VHL se může zúčastnit pouze registrovaný hráč HC BBSS, který souhlasí s pravidly VHL, Stanovami HC BBSS, po vyplnění a podepsání přihlášky se stává registrovaným  členem HC BBSS- čl.7, bod 1, odst.a) Stanov HC BBSS
 • VHL je vytvořena a organizována pro hráče amatéry (amatér je hráč, který není a nebyl nikdy registrován v ČSLH a jiných hokejových nebo in-line svazích)
 • řídící orgán VHL může povolit dočasnou registraci HC BBSS hráči, který je nebo byl registrován v ČSLH
 • VHL se účastní hráči od 18–ti let, hráči od 15-ti let se mohou účastnit po písemném souhlasu zákonného zástupce, hráč, který nedovršil 15-ti let pouze po písemném souhlasu obou zákonných zástupců a pouze do 21:00 hod. Účast hráče do 15-ti let může být řídícím orgánem zamítnuta
 • rozhodčí může v průběhu utkání uložit podle závažnosti jakýkoliv trest a nařídit trestné střílení
 • za porušení pravidel mimo utkání může být podle závažnosti zahájeno disciplinární řízení
 • za každé zahájení disciplinárního řízení je stanoven poplatek 200 - 1000,- Kč
 • rozhodčí jsou motivováni, aby utkání řídili spravedlivě, odpovědně a podle pravidel VHL a přiměřeně podle pravidel ČSLH. Jsou hodnoceni prémií za počet vhozených buly a minutou ukončeného utkání. Všichni máme zájem na plynulosti a rychlosti hry.

2) ŘÍDÍCÍ ORGÁNY VHL

a) Výkonný výbor HC BBSS (VV)

 • schvaluje pravidla VHL, konečné umístění týmů, příjem nových týmů,
 • vyloučení týmu, propadnutí celé akontace týmu, vyloučení hráče na více jak 20 utkání
 • je odvolacím orgánem u rozhodnutí Prezidenta HC BBSS
 • je mimoodvolacím orgánem u rozhodnutí Ředitele VHL
 • rozhodnutí VV HC BBSS je konečné, nelze proti němu už použít řádného  ani mimořádného opravného prostředku 

  b) Prezident HC BBSS

 • realizuje – provádí výklad pravidel VHL
 • rozhoduje o registraci hráče
 • rozhoduje o zákazu činnosti hráče, trenéra, vedoucího, diváka, rozhodčího na 6-20 utkání
 • rozhoduje o propadnutí akontace do 50% její výše
 • rozhoduje o přestupu, hostování a střídavém startu všech hráčů VHL

 

 

c) Ředitel VHL

 • řídí celou soutěž
 • rozhoduje o zákazu činnosti hráče, trenéra, vedoucího, diváka na 1-5 utkání
 • rozhoduje o propadnutí akontace do 25% její výše
 • rozhoduje o změně nebo výměně termínu utkání
 • schvaluje výsledky utkání
 • plánuje termíny utkání

  d) Vedoucí oddílu VHL

 • vede a odpovídá za registraci a databázi hráčů VHL
 • organizuje činnost časomíry
 • vede statistiku VHL
 • společně s ředitelem VHL organizuje rozpis utkání, průběh soutěže, podílí se na kontrole dodržování pravidel

e) Poradní orgán, komise

 • poradní orgán nebo komise (např. komise rozhodčích) jsou zřizovány prezidentem     HC BBSS  pro rychlé, hladké a objektivní řešení vzniklých situací

3)  REGISTRACE HRÁČŮ HC BBSS

 • zajišťuje a aktualizuje vedoucí oddílu VHL
 • schvaluje prezident HC BBSS

4) ZÁVAZNÉ PRAVIDLA VHL (domácí ustanovení VHL)

 1. bouchání hokejkou a bruslemi do mantinelů, ochranných skel, branek, laviček, zdí, nástěnek, sprch,… bude posuzováno za porušení pravidel VHL
 2. zakázané uvolnění – „icing“ - posuzování je zcela v kompetenci rozhodčího => kladen důraz na plynulost hry (rozhodčí je pánem situace)
 3. barva dresů - tým, který je veden v zápisu o utkání jako domácí, přizpůsobí barvu dresů hostujícímu týmu (všechny týmy musí mít dvě sady dresů –tmavé+světlé)
 4. volný hráč s pukem a jeho atakování - hráči, který zezadu atakuje jakýmkoliv způsobem (hokejkou, rukou,…) hráče před sebou, který je volný a má puk pod kontrolou je porušení pravidel VHL
 5. fauly hokejkou na TĚLO HRÁČE– vysoká hůl, sekání po kalhotech, nohou, rukou, zádech je závažné porušení pravidel
 6. kotouč z dohledu rozhodčího - pokud rozhodčí ztratí kotouč z dohledu v prostoru brankoviště a není si 100% jistý, zda prošel brankovou čáru a není možné takový stav objektivně posoudit, rozhodčí může nařídit trestné střílení
 7. puk vystřelenýmimo hrací plochu (horní a boční sklo, sítě, střecha, konstrukce,..), který se odrazem ihned vrátí zpět a je pod kontrolou rozhodčího, hra plynule pokračuje, hra se nepřerušuje
 8. hráč, funkcionář nebo divák pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek se nesmí účastnit hry, být na střídačce, v šatně, v prostorách pro hráče a diváky
 9. za faul, při kterém je způsobeno krvácení nebo zranění – hráč nepokračuje ve hře, rozhodčí vždy uloží trest 5 min+OK podle závažnosti, může následovat disciplinární řízení
 10. herní systém - tříbodový- výhra 3 body - výhra po samostatných nájezdech - 2 body  - prohra po samostatných nájezdech 1 bod - prohra - 0 bodů - v případě remízy následují ihned samostatné nájezdy - za každý tým pojede 5 hráčů, pokud nebude rozhodnuto, budou následovat další hráči - DOKUD NEPOJEDOU VŠICHNI HRÁČI VČETNĚ BRANKAŘŮ, NESMÍ JET ŽÁDNÝ HRÁČ OPAKOVANĚ
 11. disciplinární tresty - za 3 osobní tresty (OT – 10 min) => stop na 1 utkání - za 2 osobní tresty do konce utkání (OK) => stop na 2 utkání - za 2 vyšší tresty (VT) => stop na 3 utkání
 12.  pokud se některý tým nedostaví k plánovanému utkání, uhradí celou finanční částku do 10-ti dnů
 13.  na ledovou plochu se vstupuje po odchodu ledaře z ledové plochy, po uzavření mantinelu rolbovny, nejdříve 1 minutu před oficiálním zahájením. Směrodatný čas je časomíra nad bufetem.

5) STŘÍDAVÝ START (domácí ustanovení VHL)

 • pravidlo střídavého startu slouží k doplnění amatérských týmů ve skupinách s cílem zlepšování jednotlivců -> samouků a početních stavů těchto týmů
 • střídavý start a přestupy nelze aplikovat z důvodu posilování týmů
 • střídavý start je umožněn pouze hráčům, jejichž herní projev je Prezidentovi HC BBSS dobře znám
 • střídavý start LZE umožnit hráči z nižší skupiny do vyšší skupiny (např. z C do B nebo   z C do A, apod.) nebo ve stejné skupině
 • střídavý start LZE umožnit hráči z vyšší skupiny do nižší skupiny (např. z B do C.) POUZE VE VÝJIMEČNÝCH A ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH, např. po zranění
 • střídavý start NELZE umožnit u hráčů, kteří byli někdy registrováni v ČSLH nebo SZĽH, případně jiných hokejových svazů a TI, KTEŘÍ ROZHODUJÍ VE SVÝCH MATEŘSKÝCH TÝMECH UTKÁNÍ (klíčoví hráči mateřského týmu)
 • pokud bude hráno utkání mezi mateřským a hostujícím týmem, hráč se střídavým startem může hrát pouze za mateřský tým
 • rozlišujeme 2 typy střídavého startu:

a) TRVALÝ střídavý start => u hráčů nad 50 let (mimo bod b) - hráč může působit pravidelně ve více  týmech - o každý trvalý střídavý start musí být vždy písemně požádáno prostřednictvím oficiálního mailu vhl@hokejbrumov.cz

b) INDIVIDUÁLNÍ střídavý start - platí pouze pro jedno konkrétní utkání – hráč může využít tohoto střídavého startu ve více týmech – vždy však na jedno konkrétní utkání => start nebude pravidelný - individuální střídavý start se povolí pouze do počtu 10-ti hráčů na ledě, tzn. pokud bude 11 a více hráčů, nelze individuální střídavý start povolit, uskutečnit -                v akutních případech lze o individuální střídavý start v rámci plynulosti a udržitelnosti utkání (nemoc, málo hráčů, apod.) požádat prezidenta HC BBSS telefonicky, SMS zprávou nebo osobně - každý INDIVIDUÁLNÍ střídavý start bude nahlášen před utkáním časoměřiči a zapsán do zápisu

6) PŘESTUPY

 • přestupovat lze v průběhu celé sezony
 • o přesup hráče se žádá písemně na email vhl@hokejbrumov.cz
 • přestup nebude povolen hráči vyšší úrovně do týmu nižší úrovně, kde by mohl ovlivňovat výsledky utkání
 • úroveň hráče bude zjištěna pozorováním jeho výkonnosti prezidentem HC BBSS           a poradním orgánem (rozhodčí, časoměřiči, trenéři, apod.) 

 7) POSTUPOVÁNÍ - SESTUPOVÁNÍ

 • sestupovat o skupinu níže bude zpravidla poslední tým v dané skupině a postupovat     o skupinu výš zpravidla první tým v dané skupině
 • nejedná se o konečné pravidlo, protože se může stát, že některý tým odstoupí nebo některý se nově přihlásí
 • dalším důvodem proč toto pravidlo prozatím není definitivní je, aby někteří „nešpekulovali“ s postupem nebo sestupem => bude platit domácí ustanovení=> konečné rozhodnutí o sestupu/postupu bude mít na návrh vedoucího oddílu a ředitele VHL Výkonný výbor HC BBSS

8) POVINNÁ VÝSTROJ - každý hráč musí mít minimálně následující výstroj:

 1. brusle
 2. chrániče holení + stulpny
 3. suspenzor
 4. hokejové kalhoty (ne in-line kalhoty)
 5. chrániče loktů
 6. nárameníky (vesta)
 7. hokejová přilba (musí být zapnutá)
 8. hráč mladší 18 let musí mít povinně košík, chránič krku a hrdla (nákrčník), chránič zubů
 9. hráči mladší 40 let musí mít povinně chránič očí (plexi) anebo košík
 10. dres stejné barvy se zádovým číslem (mimo gólmana)

- při porušení pravidla povinné výstroje následuje napomenutí rozhodčím a vykázání z ledové plochy

- v případě neuposlechnutí bude zahájeno disciplinární řízení 

9) ROZBRUSLENÍ, ÚPRAVA HRACÍHO SYSTÉMU  

 1. 5 minut rozbruslení - zákaz nastřelování puků do BOČNÍCH ochranných skel 
 2. pak do 30 vteřin zahájení zápasu
 3. 1. a 2. třetina 20 min. čistého času
 4. 3. třetina dle zbývajícího času – ukončení utkání 2 min. před koncem hrací doby (posouvá se časomíra na 18. minutu)

- poslední 2 minuty zápasu jsou vždy ohlášeny rozhlasem, oddechový čas si může tým vyžádat kdykoliv v průběhu hry

10) POSTUP PŘI ZRANĚNÍ – ZAMEZENÍ PŘENOSU INFEKCE

 • hráči, který je zraněn a potřebuje poskytnout první pomoc je umožněno ošetření, lékárnička je vždy u časomíry - dbejte, aby převážně při a po ošetření se krev a jí potřísněné materiály, nerozšiřovaly po ledové ploše, střídačkách a dalších prostorách ZS (při odchodu do šatny) - zakrvavené obvazy aj. uložte do speciálního pytle, který je na časomíře a  u ledaře => zamezení přenosu infekce => prevence

11) PROTESTY

 • protest pro porušení pravidel VHL lze uplatnit pouze do konce přestávky mezi 1. a 2. třetinou – na pozdější protesty nebude brán zřetel
 • protest pro porušení pravidel se podává u rozhodčího a časoměřiče, který vše uvede   do zápisu o utkání; protestem se bude po utkání zabývat řídící orgán VHL
 • tým, který podává protest, musí složit vklad 500,- Kč; v případě, že bude protest oprávněný, bude týmu částka vrácena a tým, který pravidla VHL porušil, bude sankcionován dle rozhodnutí řídícího orgánu VHL

 

 12) TERMÍNY ZÁPASŮ – výměna

 • rozpis utkáním se provádí  v  soutěže zpravidla na dva měsíce dopředu
 • výměna utkání je možná maximálně 10 dnů před utkáním, po souhlasu soupeře            a schválení řídícího orgánu

 

13) PARKOVÁNÍ, DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU V AREÁLU ZS - VČETNĚ ŠATEN A STŘÍDAČEK

 • všichni hráči, funkcionáři a diváci odpovídají za dodržování provozního a návštěvního řádu na zimním stadionu (naleznete ho na www.hokejbrumov.cz a na nástěnce uvnitř zimního stadionu)  - hráč, který přebírá klíče od šatny, nahlásí jméno, příjmení a telefon, dále odpovídá při odchodu za její uklizení (izolepy, PET flašky apod. patří do označených košů), při vyzvednutí klíče od šatny, podepíše jejich převzetí - všichni hráči a funkcionáři jsou povinni po skončení utkání uklidit prostor střídaček, zejména odnést přinesené láhve s nápoji - zákaz vylévání obsahu láhví na ledovou plochu, na podlahu na střídačkách, chodbách, schodištích, v šatně, na chodníku a parkovišti
 • parkovat lze pouze na vyznačených místech, které jsou označeny bílými čarami - vyhrazena jsou místa pro invalidy, zásobování, moto - na místech, která jsou vyznačena červenou barvou je zákaz parkování
 • zákaz parkování je také na trávě a nezpevněných plochách v okolí ZS 
 • vedoucí týmů nebo kapitán přiměřeně odpovídá za chování svých diváků
 • ostraha a recepční je součástí oficiálních delegovaných činovníků na utkání (obdoba rozhodčího, časoměřiče, ledaře, apod.), jeho pokyny jsou závazné
 • za nedodržování pravidel v bodě 12 může být zahájeno disciplinární řízení

14) VIDEO SYSTÉM

 • tým si může ve sporných situacích vyžádat video za poplatek 200,-Kč, žádost uplatní  do 48 hodin po utkání, v případě nových skutečností lze dodatečně uznat nebo neuznat branku
 • možné projednání hráče, funkcionáře a diváka v disciplinárním řízení při porušení pravidel i po skončení utkání na základě záznamů z videosystému (není nutný zápis     o incidentu rozhodčím)

15) ÚHRADA ZA ZÁPAS

 • ÚHRADA ZA ZÁPAS = ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK proběhne hotově po skončení utkání  na recepci při vstupu do zimního stadionu,  pokud není stanoveno jinak např. u ledaře.

V celém areálu zimního stadionu platí :

 • ZÁKAZ KOUŘENÍ, VNÁŠENÍ A POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A JINÝCH OMAMNÝCH A NÁVYKOVÝCH LÁTEK

 

 • Vnášení hokejek, hokejových tašek a věcí do restaurace, na schodiště a chodby (nutnost zajištění únikových cest a hygienických norem)

 

 • Zákaz vstupu se zvířaty

 

 • Zákaz vstupu se zbraněmi

 

 • Při nedodržení pravidel v bodě 14 může být zahájeno disciplinární řízení

UPOZORŇUJEME VŠECHNY HRÁČE NA OHLEDUPLNOST PŘI PŘEVÁŽENÍ TAŠKY     NA KOLEČKÁCH, ZEJMÉNA V MÍSTECH PŘED VSTUPEM DO ZIMNÍHO STADIONU TAK, ABY NEDOCHÁZELO K POŠKOZOVÁNÍ SCHODŮ, DVEŘÍ A DALŠÍHO MAJETKU.

Dodržování stanovených pravidel VHL se týká jak hráčů, trenérů, vedoucích týmů, tak rozhodčích a přiměřeně i diváků.

Děkujeme.

Povinností všech vedoucích a kapitánů týmů je, aby seznámili s výše uvedenými pravidly VHL všechny hráče, funkcionáře, činovníky a své diváky (www.vhlbrumov.cz), předejdeme nedorozuměním a nežádoucím situacím.

Děkujeme.

TATO PRAVIDLA MOHOU BÝT V PRŮBĚHU SEZÓNY MĚNĚNA NEBO AKTUALIZOVÁNA FORMOU ZPRAVODAJŮ VHL, KTERÉ BUDOU VŽDY ZASLÁNY VEDOUCÍM JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ NA JIM UVEDENOU OFICIÁLNÍ E-MAILOVOU ADRESU.

 

V Brumově-Bylnici 25.8.2018

 

 

                                                                                             

                                                                                                za Výkonný výbor HC BBSS

                                                                                              Jaroslav Vaněk prezident HC BBSS

                                                                                             

 

vytvořeno ZK